Erhverv 
 

Befolkning ] [ Erhverv ] Historie ] Klima / Terræn ] Kort ] Links ]

 


Vejret i Kampala
IT-Manager Info om Uganda Nyhedsbrev Billeder Gæstebog KontaktVær opmærksom på...


Vi takker vores venner!..

Økonomisk og erhvervsmæssigt var Uganda et af Afrikas mest veludviklede lande forud for misregimet under Amin og Obote. Derefter, og endnu i sidste halvdel af 1980erne lå økonomien i ruiner. Landet var helt afhængig af hjælp udefra; Uganda står i øvrigt højt på listen over modtagere af dansk udviklingsbistand. Et økonomisk reformprogram indledtes i 1987-88, støttet af bl.a. Verdensbanken og IMF, hvis betingelser for tilførsel af udenlandsk kapital imidlertid indebar store menneskelige omkostninger, en yderligere sænkning af levefoden og vanskeligere vilkår for små selvstændige bønder og andre erhvervsdrivende. 

Reformprogrammet satser stærkt på sanering af statsfinanserne, nedbringelse af inflationen, udbygning af infrastrukturen (især vejnettet) samt på liberalisering af bankvæsen, handel og investeringer, men har til midt i 1990erne nedprioriteret områder som uddannelse og sundhedsvæsen. Det lykkedes i 1995-96 at nå en økonomisk vækst på 8,5 %. For 1997-98 forudsås 6 %, afhængig af bl.a. verdensmarkedets pris for kaffe, der indbringer 70 % af Ugandas eksportindtægter (1995). 80 % af befolkningen lever af landbruget, hovedsagelig på primitive småbrug med produktion for navnlig det lokale marked af bananer, maniok, søde kartofler, hirse og majs; på plantager dyrkes eksportvarer som kaffe, bomuld, te og tobak. Især i de nordlige egne holdes meget slagte- og malkekvæg foruden geder og får. Ugandas søer og floder er grundlag for et betydeligt fiskeri. 

Skovbruget er ligesom minedriften misligholdt gennem lang tid, men vil med tilførsel af kapital og sagkyndig bistand have mulighed for en stærk udvikling; blandt Ugandas mineralforekomster er kobber og fosfat, som tidligere eksporteredes i betydeligt omfang. Industrien, hvis bidrag til nationalindkomsten kun er ca. 7 % (1995), består især af småvirksomheder, der hovedsageligt fremstiller nærings- og nydelsesmidler samt tekstilvarer til hjemmemarkedet. Landets beskedne elektricitetsforbrug dækkes af kraftværket ved Owen Falls, der endda kan eksportere strøm til nabolandene; ellers klares energibehovet mest ved hjemligt brænde og trækul. Den ret beskedne olieimport er dog den største post på importbudgettet. Samfærdselsnettet var i sin tid et af de bedste i Afrika, men er nu som alt andet skadet og slidt. De politiske forhold har ødelagt det østafrikanske trafiksamarbejde. 

Der er et tæt vejnet; men de tidligere fortræffelige hovedveje er i dårlig stand. Hovedjernbanen forbinder Kampala med Mombasa; en indenrigsbane betjener det sydvestlige Uganda, en anden Øst- og Mellemuganda. Indenrigssejladsen er af mindre betydning undtagen på Victoriasøen, der tillige byder et værdifuldt alternativ til Mombasa-banen ved sin tilslutning til den tanzanianske jernbane til Dar-es-Salaam. Entebbe har international lufthavn; desuden findes 11 flyvepladser for indenrigstrafik.