Erhverv 
 

Befolkning ] [ Erhverv ] Historie ] Klima / Terræn ] Kort ] Links ]

 


Vejret i Kampala
IT-Manager Info om Uganda Nyhedsbrev Billeder Gæstebog KontaktVær opmærksom på...


Vi takker vores venner!..

-> år 1900

Der er spor af en etiopid befolkning, som dog før år 1000 blev fortrængt af bantuer. I 13. og 14. årh. indvandrede niloter og nilo-hamitter, der omkring 1500 havde andel i oprettelsen af fem velorganiserede kongeriger i det nuværende Uganda. Bunyoro var en tid et betydeligt rige, men blev i 17.-18. årh. overfløjet af Buganda, hvor kabakaerne (kongerne) opbyggede en effektiv, centraliseret administration. Handelsforbindelser til Zanzibar og til Sudan bragte islamiske missionærer til landet i 19. årh. Speke nåede 1862 Kampala og blev imponeret over stedets rigdom og kultur. Kabaka Mutesa 1. (1856-84) indkaldte anglikanske missionærer i 1877; to år efter fulgte franske katolikker. De var tænkt som modvægt mod islams voksende indflydelse, og der dannede sig snart fire religiøst-politiske partier; det 4. var hedensk. Muslimerne blev en tid forfulgt af Mutesa, men under kabaka Mwanga (1885-97) kom turen til protestanterne og kort efter også katolikkerne; de to konfessioner kunne enes om at fordømme kabakaens sex-vaner. Mange blev brændt levende 1886, og 22 navngivne katolske ofre blev helgenkåret under ét 1964 som "Uganda-martyrerne". Der fulgte adskillige års blodige borger- og religionskrige, til sidst især mellem Franza (katolikker) og Ingleza (anglikanere). Mwanga søgte hjælp hos British East Africa Company, og 1890-92 fik kaptajn (Lord) Lugard genoprettet ordenen. Til gengæld blev Buganda 1894 et britisk protektorat. I de følgende år blev Bunyoro og forskellige småstater tilføjet, og Uganda var opstået. Den gamle statsinddeling dannede grundlaget for administrationen, der udøvedes gennem de lokale konger og høvdingene.

År 1900 - 1971

1901 nåede jernbanen fra Mombasa Victoriasøen, hvor der var dampskibsforbindelse til Uganda; det medførte et stort opsving for handelen og for landbruget, der omstillede sig til eksport af kaffe og bomuld. De britiske myndigheder holdt kolonister væk, så at jorden forblev på afrikanske hænder; derimod tilfaldt den opblomstrende handel næsten udelukkende indiske immigranter, da afrikanerne hverken besad likvid kapital eller handelserfaring. Uganda blev administrativt og økonomisk en mønsterkoloni. Efter 2. verdenskrig forberedtes selvstyre; 1946 optoges afrikanere i det lovgivende råd. Den engelsk-uddannede kabaka Mutesa 2. stilede mod at gøre Buganda til et selvstændigt kongedømme og var deporteret 1953-55. På denne tid opstod politiske partier på grundlag af de religiøse grupper. Det overvejende katolske Demokratiske Parti vandt valget 1961; men året efter opgav Buganda sine løsrivelsesforsøg, kabakaen og hans parti gik da i koalition med Kongrespartiet (UPC) under Milton Obote og sejrede ved nyvalget. 1962 fik Uganda fuld selvstændighed; Obote blev ministerpræsident, kabaka Mutesa statspræsident. Landet blev organiseret som en forbundsrepublik, hvori 4 kongeriger fik hver sine særrettigheder, Buganda flest. 1966 fordrev Obote Mutesa, gjorde sig selv til nærmest enevældig statspræsident, opløste kongerigerne og centraliserede styret. 1967 dannede Uganda med Kenya og Tanzania et fællesmarked og transportfællesskab (EAC). 1970 begyndte Obote at socialisere industri og bankvæsen.

Idi Amin & Milton Obote

I 1971 blev Obote styrtet af hærchefen, general Idi AminIdi Amin Dada, hvis selvherskerlyster blev drevet ud til det groteske, undertiden urkomiske, men oftere gruopvækkende; modstandere og mistænkte likvideredes i titusindvis. Amin var muslim, men delvis uddannet i Israel, der havde ydet Uganda stor udviklingshjælp. 1972 brød han med Israel og søgte tilknytning til de arabiske lande, især Libyen; samme år udviste han med kort varsel 40-50.000 indere, hvilket blev til stor skade for Ugandas erhvervsliv. Amin havde stridigheder med mange lande, især naboerne; der var flere gange blodige kampe på grænsen til Tanzania, og situationen blev kaotisk. 1976 støttede Amin åbenlyst de terrorister, der havde kapret et fransk fly og dirigeret det til Entebbe. Den fantastiske israelske befrielsesaktion demonstrerede ineffektiviteten hos hans styrker. Snart efter afbrød Storbritannien de diplomatiske forbindelser med Uganda. Amins styre var i begyndelsen ganske populært i Uganda, og OAU valgte ham til formand i 1975. Den indre støtte smuldrede med økonomiens sammenbrud og myrderierne. 1978 ville han genoprette sin prestige ved et felttog mod Tanzania, men blev slået tilbage, hvorpå Tanzanias hær og ugandiske eksiltropper med tilslutning fra en del af den stedlige befolkning trængte ind i Uganda, hvor de foråret 1979 nedkæmpede regeringshæren og fordrev Amin. Amin-modstanderne havde i forvejen truffet aftale om det nye styre, men enigheden holdt ikke længe efter sejren. Præsident Lule blev styrtet af Binaisa, denne af modstandsbevægelsens Milton Obotemilitærgrupper, hvorpå Milton Obote vandt valget 1980 og blev præsident.

Han havde hidtil holdt sig i baggrunden, for han var ilde lidt i store dele af befolkningen siden sit første diktatur. Obote kom til magten ved Tanzanias hjælp, og da dettes tropper blev trukket hjem 1981, forvandledes de allerede lovløse tilstande til et tre- eller mangekantet væbnet opgør mellem Obote, Amin-tilhængere og flere slags Amin-modstandere, der fandt Obote lige så slem. Præsidenten gjorde energiske forsøg på at få økonomien til at fungere igen efter Amin-vanviddet, borgerkrigen og tørken; han opnåede megen international bistand, og på nogle punkter sporedes fremgang. Men en afgørende bedring kunne ikke nås, før Obote fik fuld kontrol over landet, og hans metoder i så henseende fremkaldte 1982 beskyldninger fra Amnesty International for tortur og massakrer. Bistandsyderne satsede dog fortsat på Obote som den mest brugbare genopbygger, og der skete atter små fremskridt. Regeringstroppernes fortsatte udskejelser 1983 øvedes sikkert mod præsidentens ordre og skyldtes raseri over deres afmagt over for guerillaerne. Da rædslerne fortsatte 1984-85, måtte Obote holdes ansvarlig; USA beskyldte ham for krænkelse af menneskerettighederne, de førende katolske og anglikanske gejstlige protesterede mod undertrykkelse og myrderier, og 1985 hævdedes det fra adskillige sider, at antallet af Obotes ofre nu overgik Amins. 1985 blev Obote afsat af sin egen hær og flygtede til udlandet; generalløjtnant Tito Okello overtog magten.
Kuppet var nærmest et stammeopgør: acholi-soldaterne tog magten fra langoerne. Modstandsbevægelserne, der nu for størstedelen var samlet i én organisation, NRM, havde ingen tillid til de forhenværende Obote-medarbejdere og fortsatte kampen, indtil regeringsstyrkerne var i fuld opløsning.

År 1986 -> nu

1986 erobrede NRM Kampala, Okello flygtede til udlandet, ogUgandas nuværende præsident sammen med Nelson Mandela
Yoweri Museveni blev præsident. Han fik kontrol over det meste af landet; men de forskellige diktatorers tilhængere opererede i udkanterne endnu i begyndelsen af 1990erne. De ustabile forhold i nabolandene, navnlig Sudan og Rwanda, forstyrrede Musevenis genopbygning, der dog gjorde jævne fremskridt. Museveni tøvede under henvisning til, at de økonomiske og sikkerhedsmæssige problemer skulle løses først, helt til 1995 med at udstede en forfatning. Parlamentsvalget 1996, uden deltagelse af politiske partier, bevarede status quo. Dog havde Museveni to modkandidater ved det direkte præsidentvalg samme år, hvor han genvalgtes med stort flertal. Hans held med at kombinere marxisme, panafrikansk ideologi og pragmatisk kapitalisme har gjort Uganda til et stabilt land med den hurtigst voksende økonomi i Afrika, et forbedret forhold til menneskerettighederne og en uafhængig presse.

Ny forfatning

En ny forfatning vedtoges - efter lang tids forberedelse - i oktober 1995. Den opererer ikke med flerpartisystemet; kun enkeltpersoner må stille op til valg, ikke partier. Parlamentet har 276 medlemmer. Præsidenten vælges direkte og kan afsættes af parlamentet med to tredjedeles flertal